Gezondheidsformulier

Nu je je hebt ingeschreven is de laatste stap nog het invullen van het gezondheidsformulier en dit uitgeprint en ingevuld inleveren bij de leiding.

In dit formulier vul je alle informatie in die de leiding nodig heeft om veilig opkomsten en kampen te kunnen draaien. Het gezondheidsformulier gebruikt de leiding ook wanneer zich een noodsituatie voordoet en er een lid naar het ziekenhuis of huisartsenpost moet worden gebracht.

De gezondheidsformulieren van alle leden staan in een afgesloten gedeelte en kunnen dus niet zomaar door iedereen worden ingekeken, dit in verband met privacy.

Een keer per jaar ruimen wij de gezondheidsformulieren op en vragen wij de leden om ze opnieuw in te vullen. Dit doen wij om te waarborgen dat we altijd de juiste, meest recente informatie over de jeugdleden tot onze beschikking hebben.

Klik hier om het gezondheidsformulier te downloaden